Czym kierować się przy wyborze agencji rekrutacyjnej?

Wybór agencji rekrutacyjnej (agencji doradztwa personalnego) to temat, nad którym warto się nieco pochylić, zwłaszcza, że na wielu etapach prowadzonych przez agencję rekrutacji - w oczach kandydatów - będzie ona Twoim bezpośrednim reprezentantem. Jak zweryfikować agencję, jak wybrać tę najbardziej optymalną? Podpowiemy.

W celu weryfikacji jakości pracy agencji, warto jej ocenę zacząć już od pierwszego kontaktu agencji z nami (potencjalnym klientem agencji). Większość firm consultingowych opiera swój model biznesowy na aktywnym poszukiwaniu klientów. Oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli jesteś pracownikiem działu HR lub osobą odpowiedzialną za nabór pracowników do swojej organizacji, miałeś już styczność z telefonem ze strony konsultanta agencji. Konsultant z pewnością zaproponował dłuższe spotkanie (twarzą w twarz lub online), lub od razu przeszedł do prezentacji usług świadczonych przez agnecję, lub do pytań o aktualne potrzeby rekrutacyjne Twojego działu.

Jakie były Twoje odczucia po waszej rozmowie. Czy czułaś/czułeś się komfortowo. Czy wszystko, o czym mówił konsultant było dla Ciebie zrozumiałe? Czy był swobodny, czy raczej formalny. Czy użwywał branżowej nomenklatury? Co wiedział o Twojej organizacji? Czy był osobą radosną, czy raczej „poważną”?

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że o ile konsultant, z którym udało Ci się porozmawiać będzie realizował zlecane przez Ciebie rekrutacje, odczucia, jakie po sobie pozostawił, będą zbieżne z odczuciami potencjalnych kandydatów, z którym ów konsultant będzie nawiązywał kontakt w Twoim imieniu.

Kandydaci często - zwłaszcza po pewnym czasie - zaczynają utożsamiać konsultantów, którzy angażowali ich w prowadzone przez siebie projekty - nie z daną agencją rekrutacyjną, ale z pracodawcami, na rzecz których te agencje pracują. Innymi słowy, jeżeli proces nie będzie toczył się "profesjonalnie”, za brak profesjonalizmu, po pewnym czasie, zostanie obarczona Twoja firma, a nie konsultant prowadzący rekrutację.

Kolejna ważna rzecz to poziom specjalizacji w prowadzeniu projektów. Ile podobnych do Twojej rekrutacji agencja zamknęła z sukcesem? Ile czasu zwykle jest potrzebne agencji na dostarczenie pierwszych, pasujących do projektu kandydatów? Jak długo agencja istnieje na rynku? Czy są firmy, które mogą udzielić agencji (albo konkretnemu konsultantowi) referencji?

Ważnym zagadnieniem jest wynagrodzenie agencji. Najczęściej jest ono uzależnione od tempa pracy konsultantów i poziomu skomplikowania rekrutacji, a co za tym idzie, od ilości zaangażowanych w rekrutację zasobów (ludzkich i materialnych). Warto zapytać o to, jak będzie zaplanowany tok realizacji rekrutacji i o poziom zaangażowania wspomnianych zasobów.

Istotnym aspektem przy weryfikacji agencji jest okres proponowanej tzw. gwarancji. Gwarancja to innymi słowy zobowiązanie do znalezienia - przy ustalonych wspólnie okolicznościach (które najczęściej związane będą z zakończeniem współpracy pomiędzy Tobą, a rekomendowanym wcześniej ze strony agencji kandydatem) - kolejnych kandydatów po zakończonej już rekrutacji. Warto precyzyjnie ustalić warunki gwarancji, ale tez dopytać o standardowy przebieg takiego procesu w agencji.

Z pewnością jest jeszcze wiele ważnych aspektów przy wyborze odpowiedniej agencji rekrutacyjnej. Każdy projekt rekrutacyjny jest inny i wymaga specyficznego zestawu wymagań koniecznych do spełnienia przez agencję. Przed przystąpieniem do współpracy warto jasno sprecyzować te wymagania, a decyzję podjąć jedynie wówczas, gdy mamy pewność co do jak najpełniejszego ich zaspokojenia.

Czytaj również