Usługi dodatkowe

Oferujemy kompleksową analizę rynku z zakresu m.in. budowy zespołu, lokalizacji firm, struktur firm, oczekiwanych wynagrodzeń i systemów premiowych.

W przykładowej analizie z danego obszaru znaleźć się mogą:
 • Liczba Kandydatów dostępnych na rynku pracy
 • Oczekiwania finansowe Kandydatów
 • Zapotrzebowanie na dane stanowiska
 • Jakie organizacje najczęściej zatrudniają na danych stanowiskach
iView Recruitment dysponuje odpowiednimi narzędziami i doskonale zna techniki diagnostyczne, które opierają się na testach i zadaniach sytuacyjnych, jak również szczegółowych pytaniach mających na celu jak najtrafniejszą ocenę kompetencji posiadanych przez Kandydatów.

Assessment oraz Development Centre pozwalają ocenić Kandydatów pod względem ich dopasowania do stanowiska, na które aplikują, czy posiadanych, niezbędnych na danym stanowisku, kompetencji, jak również mierzą możliwości rozwoju, ambicji i motywacji do zmiany pracy.

Dzięki wywiadom kompetencyjnym oraz testom sytuacyjnym jesteśmy w stanie precyzyjnie ocenić poziom kompetencji aplikujących osób, co gwarantuje znalezienie najodpowiedniejszego Kandydata do pracy.

Dlaczego warto z nami współpracować:
 • Nasi Konsultanci mają wieloletnie doświadczenie w ocenianiu kompetencji Kandydatów
 • Posiadamy bogatą bazę pytań i testów sytuacyjnych odpowiadających rzeczywistości biznesowej
 • Tworzymy raporty porównawcze ocenianych Kandydatów
 • W zależności od potrzeb Klienta możemy dostosować sposób oceny i formę raportu
Oferujemy usługi audytu personalnego mającego charakter doradczo-informacyjny.

Audyt polega na niezależnym, metodycznym badaniu i ocenie zasobów ludzkich oraz funkcjonowania działu personalnego. Jego celem jest sprawdzenie zgodności stanu obecnego w firmie z przyjętymi standardami. Dzięki audytowi personalnemu określimy mocne i słabe strony w obszarze zasobów ludzkich, które są podstawą do podejmowania działań korygujących i udoskonalających.

W audycie personalnym badaniom podlegają szczególnie:
 • Kompetencje i motywacja pracowników
 • Efektywność i koszty pracy
 • Stan oraz struktura zatrudnienia

Przed rozpoczęciem audytu personalnego opracowujemy z Klientem odpowiednią procedurę, uwzględniającą specyfikę i standardy organizacji. Dzięki temu możemy zmaksymalizować skuteczność i prawidłowość audytu.

Korzyści płynące z przeprowadzenia audytu personalnego:
 • Określenie wkładu działu personalnego w funkcjonowanie organizacji
 • Profesjonalizacja wizerunku działu personalnego
 • Wpływ na podniesienie poziomu odpowiedzialności i zaangażowania pracowników działu personalnego
 • Określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności działu personalnego
 • Stymulowanie spójności polityki i działań w obszarze zasobów ludzkich
 • Dookreślenie ewentualnych problemów personalnych
 • Optymalizacja kosztów pracy przez udoskonalenie stosowanych procedur
W iView Recruitment oferujemy kompleksowe wsparcie Klientów w budowaniu ich sukcesu i optymalnego zespołu pracowników. Nasze metody profesjonalnego coachingu pozwalają na zbudowanie chęci, motywacji i sposobu na realizację celów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Każdy jest inny, dlatego cele ustalane są wspólnie przez Klienta i uczestnika coachingu, zgodnie z wartościami i strategią firmy. Dla Klienta coaching to idealny sposób na budowanie zaufanego zespołu pracowników, którzy wykazują zaangażowanie, odpowiedzialność, chęć do rozwoju i pozytywnej atmosfery w organizacji.

Profesjonalny coaching pozwala na:
 • Odnoszenie sukcesów zawodowych
 • Efektywniejsze działanie i skuteczniejsze osiąganie celów
 • Budowanie pozytywnych relacji z współpracownikami
 • Wprowadzenie równowagi i spokoju do swojego życia zawodowego i prywatnego
W iView Recruitment oferujemy kompleksowe zebranie opinii i informacji na temat organizacji i rezultatów pracy ocenianego Pracownika lub grupy Pracowników. Ocena 360 stopni polega na rozesłaniu w środowisku Pracownika (zarówno do przełożonych, podwładnych, jak również Klientów) ankiety mającej na celu konstruktywną krytykę, wykazanie możliwości rozwoju i podwyższenia kwalifikacji Pracowników.

Korzyści płynące z oceny 360 stopni:
 • Możliwość realnej oceny sprawności komunikacji w firmie
 • Wykazanie efektywności szkoleń
 • Zaprojektowanie ścieżki rozwoju i samodoskonalenia pracowników
Kiedy organizacja zmienia strategię działania, cele czy otoczenie, często wiąże się to z koniecznością zmian w obszarze zasobów ludzkich. Oferowany przez nas outplacement - program wsparcia zmiany zawodowej - ma na celu jak najkorzystniejsze wyjście z delikatnej sytuacji. Minimalizuje negatywne skutki dla zwalnianych pracowników, a maksymalizuje korzyści dla Klienta.

Oferujemy outplacement zarówno grupowy, jak i indywidualny.

Pozytywny wpływ outplacement’u dla Klienta:
 • Poprawa wizerunku firmy i nastrojów wewnątrz organizacji
 • Zminimalizowanie ryzyka utraty kluczowych pracowników
 • Zminimalizowanie ryzyka roszczeń niezadowolonych pracowników

Pozytywny wpływ outplacement’u dla pracownika:
 • Zminimalizowanie skutków psychicznych utraty zatrudnienia
 • Zwiększenie poczucia kontroli nad procesem zmiany w karierze zawodowej
 • Możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa personalnego
 • Skrócenie czasu szukania nowego miejsca pracy
W iView Recruitment oferujemy tworzenie kompleksowych raportów płacowych. Nasi eksperci przygotowują branżowy raport o wynagrodzeniach na rynku lokalnym lub ogólnopolskim. Jesteśmy świadomi, że rynek pracy jest dynamiczny i wymaga ciągłego dostosowania. Raporty płacowe pozwalają na poznanie nowych warunków i wymagań, jakie stawiane są przed pracodawcami.

Oferujemy raporty płacowe dotyczące wszystkich sektorów gospodarki.
Oferujemy kompleksowe szkolenia z obszaru tzw. "kompetencji miękkich": budowania dobrych relacji w zespole, sprawnej komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi.
W iView Recruitment oferujemy skorzystanie z testów kompetencyjnych - naszych autorskich narzędzi mających na celu zbadanie określonych umiejętności Kandydata.

Szczegółowe pytania i realistyczne problemy sytuacyjne sprawiają, że kompetencje zostaną ocenione w obiektywnie i dokładnie.

Korzyści płynące z testów kompetencyjnych:
 • Obiektywne, rzetelne i trafne wyniki
 • Oszczędność czasu
 • Pozwalają na zaplanowanie ścieżki rozwoju nowego pracownika
 • Jasno wykazane zostają mocne i słabe strony Kandydata

W zakresie usługi testów kompetencyjnych znajdują się również raporty kompetencyjne, które nasi Konsultanci tworzą na życzenie Klienta. Raporty te dokładnie opisują kompetencje Kandydata na podstawie jego wyniku testu.

Masz pytania? Napisz do nas!