iView Recruitment
Św. Stanisława 1 lok. 327
01-162 Warszawa

tel. +48 22 828 0287
e-mail: office@iview-recruitment.com


Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego; KRS 0000621522; REGON 360301139, NIP 521-368-42-32

Podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, pod numerem 11619.

Dane do faktury

iView Recruitment A. Niziołek P. Wróblewski sp. k.

ul. św. Stanisława 1 lok 327
01-162 Warszawa

NIP 521-368-42 32

Masz pytania? Napisz do nas!